KAINUUN JANE

KAINUUN JÄRJESTÖASIAINNEUVOTTELUKUNTA

Kainuun JANE on Maakuntahallituksen perustama maakunnallinen järjestöasiain neuvottelukunnan  

Neuvottelukunnan tehtävät:

1.  Neuvottelukunnan tehtävä on toimia alueen yhdistysten ja järjestöjen monialaisena yhteistyöelimenä, järjestökentän edustajana eri kumppanuuspöydissä ● 

2.Maakunnallisen järjestöstrategiatyön laatijana, sen ohjaajana ja toimeenpanon seuraajana. ●

3.Kansalaisten osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen. Toiminta on osa maakunnan osallisuustyötä ja sen perustamisen sekä toiminnan käynnistäminen sopii maakunnanliiton rooliin.

4.Järjestöasiain neuvottelukunnan tulee ylläpitää vuoropuhelua yhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä, vahvistaa järjestöjen roolia maakunnan ohjelma- ja kehittämistyössä sekä palvelutyössä, sisältäen myös maksullisen palvelutoiminnan. ●

5.Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea järjestöjä ja yhdistyksiä niiden toiminnan uudistamisessa, uusien toimintamuotojen luomisessa ja palvelutuotannon kehittämisessä muuttuvassa toimintakentässä. ●

6.Järjestötoiminnan tunnetummaksi tekeminen